طی حکمی از سوی علی خلیلی رییس هیات تکواندو استان تهران،علی اصغر ذوالفقاری به عنوان مسئول امورحوزه و شهرستان های استان تهران منصوب گردید .

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران در متن حکم آمده است ؛

جناب آقای علی اصغر ذوالفقاری

با استعانت از خدواند متعال و نظر به  توجه و تخصص جنابعالی،به موجب این حکم به عنوان  مسئول امور حوزه و شهرستان های استان تهران منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند منان در انجام امور محوله موفق باشید .

علی اصغر ذوالفقاری از مربیان و داوران بین المللی و مدرسین کمیته آموزش فدراسیون تکواندو می باشد .

پرینت از مطلب