اطلاعیه فروش احکام کمربند هیانگ ITF که در برخی از کانال‌ها و شبکه‌های مجازی انتشار یافته بی اعتبار و غیرقانونی است.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران ؛اطلاعیه فروش احکام کمربند تکواندو «هیانگ ITF» در برخی از کانال‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده و از متقاضیان درخواست کردند با پرداخت و واریز مبالغی احکام خود را دریافت کنند.
این اطلاعیه‌ها از نظر فدراسیون تکواندو و وزارت ورزش و جوانان بی اعتبار و غیرقانونی است و صادرکنندگان مجاز به این اقدام نمی‌باشند.
گفتنی است؛ برهمین اساس وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تکواندو در برابر دارندگان چنین مدارکی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد و مسائل پیش آمده ناشی از دریافت مدارک غیرقانونی تنها برعهده دریافت کننده و صادرکننده خواهد بود.

print