طی حکمی از سوی علی خلیلی، رئیس هیئت تکواندو استان تهران سرپرست جدید هیئت تکواندو رباط کریم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، علی خلیلی رئیس هیئت تکواندو استان تهران ضمن تقدیر از زحمات مهدی عبدی فر ، رئیس سابق هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم ، محمد آقابابایی را به عنوان سرپرست جدید این هیئت انتصاب کرد.

 

print