به اطلاع می رساند ؛ مربیانی که نام آنها در ذیل آمده است جهت دریافت احکام مربیگری خود به دفتر هیئت تکواندو استان تهران مراجعه نمایند.

**کوچینگ :

مهناز حسین زاده ، زهرا احمدی ،  مهرویه رضایی

**مربیگری درجه سه :

مینا دخیلی ، لیلا علی زاده ، سمیه لطفی ، مینا حاجی محمدی ، سیده زهرا امیری ، مهدیه حاجی حسینی ، سعیده ثمرآبادی ، مهدیه کوشا ، سعیده مرادی کشک آبادی ، بهاره جعفرزاده ، سبا قاسمی مهر ، شقایق صدیق ، سمیرا فصیح ، یاسمن سادات طباطبایی ، ریحانه خیری ، معصومه محرابی ، ستاره سری ، سکینه پیری ، سودابه حسین زاده ، رایحه عارف ، آرمیتا کریمی ، اکرم دائی حسینی

**مربیگری درجه دو:

شهرزاد معصومی ، فهیمه ابراهیمی ،فائزه ذوالفقاری، بهناز همدانی ، منیره خواجه صالحانی ، شفیقه فعال ، لیلا فیضی گزورسفلی ، گل سرایی ، مریم وحیدی دوست

**هان مادانگ :

معصومه یزدانی ، غزل عجم زمانی

 

print