رقابت های آزاد هانمادانگ و پومسه شهرستان شمیرانات با معرفی سکونشینان به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، مسابقات آزاد هانمادانگ و پومسه شهرستان شمیرانات در بخش آقایان روز جمعه ۱۲ مرداد ماه با حضور ۱۲۰ ورزشکار در سالن شهدای قیطریه برگزار شد.

در پایان نفرات برتر به شرح ذیل مشخص شدند:

پومسه:////

زیر ۱۲ سال:

۱- کوروش محرابی ۲- پارسا عزیزی ۳- محمد امین پورصادق و سید امیرعباس روحانی

۱۲ تا ۱۴ سال:

۱- محمدمهدی غلامی ۲- طاها حسین جواهری ۳- علیرضا امانی بختیاری و بنیامین هداوند

۱۸ تا ۳۰ سال:

۱- رامین صالح آبادی ۲- سالار صالحی

هانمادانگ :////

سوننال کیوکپا

رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال :

۱- امیرحسین جعفری ۲- علیرضا نظامی ۳- سیدمحمد سپهر مشعلی و صالح شمیرانیان

رده سنی ۱۹ تا ۲۹ سال:

۱- محسن حاتم تهرانی مقدم ۲- سید مرتضی نهاوند

رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال:

۱- امیر شاه آبادی فراهانی ۲- مصطفی بختیاری ۳- کیوان مرادیان و حمیدرضا آروان

رده سنی ۴۰ تا ۵۹ سال:

۱- احد کیومهر بخشایش ۲- حجت توحیدلو

پال کیوکپا

۱۶ تا ۱۸ سال: ۱- بشیر احمد بادینی

۱۹ تا ۲۹ سال: ۱- بهزاد حاجی آقازاده

۳۰ تا ۳۹ سال : ۱- مصطفی بختیاری

۴۰ تا ۵۹ سال: ۱- کوروش محنتی

نوپی آپ چاگی:

زیر ۱۲ سال:

۱- بردیا عطاکش ۲- آرشام فیضی ۳- سام عاشوری و مبین خوشقشلاقی

۱۳ تا ۱۵ سال:

۱- سامان پولادوند ۲- ایلیا اسدی مقدم ۳- مهراد گشانی و سهیل گیدانیان

۱۶ تا ۱۸ سال:

۱- دانیال حمیدی ۲- سیاوش رنجبر قلیچی ۳- امیرحسین خدری و بشیر احمد بادینی

۱۹ تا ۲۹ سال:

۱- بهزاد حاجی آقازاده ۲- احمد ایادی

رکوردی آپ دولیوچاگی

زیر ۱۲ سال:

۱- محمد مهدی دادگر ۲- امیرطاها بهاری ۳- سام عاشوری و پارسا رفیعا

۱۳ تا ۱۵ سال:

۱- بشیر احمد بادینی ۲- امیررضا صالحی و علی جاسبی

۱۹ تا ۲۹ سال:

۱- بهزاد حاجی آقازاده

تعادلی آپ چاگی

زیر ۱۲ سال:

۱- آریا جعفری ۲- سینا محمدیان

۱۶ تا ۱۸ سال:

۱- بشیر احمد بادینی ۲- محمد امین روان بد

رکوردی آپ چاگی

زیر ۱۲ سال: ۱- محمد امین حاجی محمدی ۲- محمد امین پورصادق استمال و سام عاشوری

۱۳ تا ۱۵ سال: ۱- بشیر احمد بادینی ۲- مجتبی گل منش ۳- محمد امین روان بد و علی جاسبی

رکوردی مومدولیوچاگی

زیر ۱۲ سال: ۱- سام عاشوری

۱۳ تا ۱۵ سال:

۱- بشیر احمد بادینی ۲- حسین منصوری ۳- ابوالفضل واشقانی

۱۹ تا ۲۹ سال:

۱- بهزاد حاجی آقازاده

رکوردی (تیوپ چاگی)

زیر ۱۲ سال: ۱- سام عاشوری ۲- علی اصغر حیدری

۱۳ تا ۱۵ سال: ۱-سامان پولادوند ۲- محسن قاسم نژاد ۳- محمدمهدی سعیدی تنیانی و  مهراد گشانی

۱۶ تا ۱۸ سال: ۱- دانیال حمیدی ۲- بشیر احمدی بادینی ۳- مهدی قاسمی

۱۹ تا ۲۹ سال: ۱- علی فریدون ۲- بهزاد حاجی آقازاده ۳- احمد ایادی

رکوردی فیلیپینی

زیر ۱۲ سال : ۱- محمد امین پور صادق استمال ۲- سام عاشوری

۱۳ تا ۱۵ سال: ۱- محمدحسین طباطبایی زاده ۲- امیررضا صالحی

۱۹ تا ۲۹ سال: ۱- بهزاد حاجی آقازاده

تعادلی یوپ چاگی

زیر ۱۲ سال: ۱- شایان عسگری ۲- آرشام فیضی۳- ابوالفضل واشقانی و پارسا عباس نظری

۱۶ تا ۱۸ سال: ۱- بشیر احمد بادینی ۲- بهزاد حاجی آقازاده

تعادلی آپ دولیوچاگی

زیر ۱۲ سال: ۱- مبین خوشقشلاقی ۲- طاها حسین جواهری ۳- بردیا پور عطاکش و شایان عسگری

۱۳ تا ۱۵ سال: ۱- علیرضا امانی بختیاری ۲- احمد بادینی ۳- محمد امین روان بد و سید محمدحسین طباطبایی زاده مرادی

۱۹ تا ۲۹ سال: ۱- بهزاد حاجی آقازاده

 

print