دیدارهای هفته چهارم و پنجم از دوربرگشت لیگ نوجوانان پسر استان تهران،جمعه ۱۷ دی ماه با برگزاری ۴ دیدار در خانه تکواندو پایتخت پیگری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛هفته چهارم و پنجم ازدور برگشت سی امین دوره رقابتهای لیگ نوجوانان پسر پایتخت تحت عنوان جام “مردان فردا “گرامیداشت شهیدتکواندو کار علی پاجانی،جمعه ( ۱۷ دی ماه) با حضور ۸ تیم “اتحاد،بهین آور،هیات جنوبغرب ،آکادمی تکواندو توسن،آکادمی ارس،فرمانیه ،هیات رباط کریم و هیات بهارستان در خانه تکواندوپایتخت برگزار می شود.

برنامه زمانبندی دیدارهای هفته چهارم و پنجم از دور برگشت به شرح ذیل اعلام شده است ؛

هیات تکواندو رباط کریم  – بهین آور

فرمانیه _ هیات تکواندو رباط کریم

هیات بهارستان  _ بهین آور

فرمانیه _ هیات تکواندو جنوبغرب

گفتنی است در پایان هفته سوم از دور برگشت،آکادمی تکواندو توسن و بهین آور با ۹ برد،یک باخت و کسب ۲۷ امتیاز هر دو مشترکا صدرنشین شدند،هیات تکواندو بهارستان با ۹ برد ،یک باخت ،کسب ۲۷ امتیاز تفاضل ۴۸ رتبه دوم را به خود اختصاص دادند،هیات تکواندو رباط کریم با ۴برد،۶باخت و کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم قرارگرفت،فرمانیه با ۳برد و ۷ باخت و کسب ۹ امتیاز چهارم شد،اتحاد دمنده با کسب ۹ امتیاز،آکادمی ارس با کسب ۶ امتیاز و هیات تکواندو جنوبغرب با کسب ۳ امتیاز به ترتیب رتبه های پنجم الی هفتم را به خود اختصاص دادند .

پرینت از مطلب