photo_2017-12-01_15-35-15

اولین جلسه تمرینی پایگاه قهرمانی استان تهران در رده سنی خردسالان و نونهالان با سرمربیگری علی کریمی صابر و حسینعلی نعیمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ اولین جلسه تمرینی پایگاه قهرمانی استان تهران در رده سنی خردسالان و  نونهالان در گروه پسران به منظور شناسایی افراد مستعد و شناخت تکنیک ها و تاکتیک روز گذشته پنجشنبه نهم آذر ماه در سالن شهید کبکانیان برگزار شد.

مسئولیت سرمربیگری تکواندوکاران نونهال در پایگاه قهرمانی استان تهران، بر عهده حسینعلی نعیمی است. همچنین علی کریمی صابر سرمربیگری تیم خردسالان را بر عهده دارد.

photo_2017-12-01_15-35-20

انتهای پیام.

print