جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین حوزه شمالشرق روز گذشته ( یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) در سالن همایش باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان برگزار شد .
در این نشست حسین جاهدرئیس حوزه شمال شرق ضمن خیر مقدم به مربیان و تشکر از حمایت های مسئول تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش، درمورداهمیت ورزش تکواندو در ارتش جمهوری اسلامی وخصوصا سرمایه گذاری برروی این ورزش درباشگاه ملوان را  از ایشان خواستار شد.
درحاشیه این نشست  احکام مسئولین کمیته های اجرایی این حوزه در دو بخش آقان وبانوان اهداشد.
پرینت از مطلب