علی اصغر ذوالفقاری مسئول امورحوزه و شهرستان های استان تهران گفت:تلاش ما ایجاد ارتباط موثر دو سویه با هیئت های استان که بازوان توانمند هیئت استان تلقی می گردند، می باشد. اعتقاد ما بر این است که ظرفیت های ارزشمند بسیاری در هیئت های استان تهران وجود دارد که باید در راستای اهداف عالی هیئت استان از آن ها استفاده بهینه گردد.
ذوالفقاری در ادامه گفت: انشاءالله برنامه های زیادی از جمله تشکیل مستمر و منظم جلسات هم اندیشی، بازدید از امکانات و برنامه های هیئت ها، تهیه و تدوین فرم های ارزشیابی عملکرد هیئت ها،  معرفی هیئت های برتر استان، و … در دستور کار قرار دارد که امید است در شکوفا شدن و بالفعل نمودن ظرفیت های ارزشمند موجود در هیئت های استان موثر واقع گردد.

print