مسابقات قهرمانی پومسه مردان استان تهران ،با حضور ۱۴۷ تکواندوکار در تمامی ردههای سنی به میزبانی خانه تکواندو پایتخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛رقابتهای قهرمانی پومسه پایتخت در بخش پسران،در ردهای کمربندی سبز_ آبی،قرمز-مشکی و ردههای سنی ( شکوفه،خردسال،نونهال،نوجوان و جوانان و بزرگسالان)روز گذشته چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور ۱۴۹ پومسه رو در خانه تکواندو پایتخت برگزار شد.

در پایان این رقابتها،برترینهای به شرح ذیل معرفی شدند؛
رده سنی زیر ۸ سال:
کمربند سبز
۱-علیرضا نصیری
۲-مبین موالی
۳-آرین ریواسی و مهیار عباسی
رده سنی ۸تا ۱۲ سال:
کمربند سبز
۱-پرهام کنشلو
۲-امیر رضا بهزادی
کمربند آبی
۱-بردیار رحمتی
۲-مبین صلواتی
۳-امیر دهقان زاده و محمد حسام منطقی
کمربند قرمز
۱-امیر عرشیاچمنی
۲-امیر محمد لک
۳-امیر علی رضایی و محمد متین جعفری
کمربند پوم
۱-بهداد نقی ئی
۲-حسین جعفر لو
۳-مهرشاد قلیچ و علی کریم زاده
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال:
کمربند سبز
۱-علی علیاری
۲-سید علی دادستان
کمربند آبی
۱-آریا پور خلخالی
۲-فراز خانلرزاده
۳-سهیل مهدوی و امیر مهدی رحیمی
کمربند قرمز
۱-امید اکبری
۲-سهیل سلطانعلی
۳-فرزین قاسمی و پیمان شهسوار
کمربند پوم
۱-محمد مهدی اکبری
۲-عرفان خرسندی
۳-محمد رضا محمودی وامیر حسین کشوری
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال:
کمربند سبز
۱-متین زکی زاده
۲-متین تجددکار موزی
کمربند قرمز
۱-ابوالفضل فصیح
۲-محمد صادق حقی
۳-کیارش خرابی
کمربند مشکی
۱-آرمین اسدی
۲-سینا عیوضی
۳-مهرشاد رهنمای و محمد رضا محمدی
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال:
کمربند مشکی
۱-احمد ر ضا نجفی
۲-آریا جوبند
۳-مهران کیانی و مصطفی رضایی
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال:
کمربند مشکی
۱-فرهنگ فتاحی
۲-جلال مجتهد
۳-حسن هاشمی و حسن نجفی
رده سنی ۵۱ سال به بالا:
کمربند مشکی
۱-سید جعفر موسوی
۲-عباس رضائی
۳-ابوالفضل رمضانی

print