رقابتهای قهرمانی آزاد تکواندو شهرستان ورامین در بخش پسران با حضور ۱۸۵ هوگوپوش در سالن ورزشی شیر کوند برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛مسابقات آزاد قهرمانی پسران شهرستان ورامین در دو رده سنی خردسالان و نونهالان ردههای کمربندی سبز _ آبی و قرمز – مشکی، دوشنبه ۲۳ مرداد ماه با حضور ۱۸۵ هوگوپوش برگزار شد.
در پایان این رقابتها برترین های اوزان دهگانه به شرح ذیل معرفی شدند؛
رده سنی خردسالان
کمربند های سبز-آبی
وزن یکم:
مقام اول: محمد صادق وصالی وحدت
مقام دوم: مهدی فرهمند پور
مقام سوم: مهدی بوربور و سبحان مهابادی
وزن دوم:
مقام اول: ابوالفضل فرهمند پور
مقام دوم: امیرمحمد مقیسه
مقام سوم: محمد طاها قیساری و محمدجواد نادری
وزن سوم:
مقام اول :محمد امین سیفی
وزن چهارم :
مقام اول :امیر محمد خانی
مقام دوم: امیر حسین نوروز زاده
مقام سوم :امیر علی گلیوری و امیر عرسشیا محمودی فرد
وزن پنجم :
مقام اول: امیر عباس سرمدی حسنجانی
مقام دوم :مانی کریمی زاده
مقام سوم :علیزضا مهابادی و امیرعلی باوند سوادکوهی
وزن ششم :
مقام اول: محمد جواد مرادی
مقام دوم: امیرمهدی حاجی بهرامی
وزن هفتم :
مقام اول :عرشیا نائیبیان
مقام دوم :شهریار مقتدری سرشکی فر
مقام سوم :محمد سهیل شاکرمی
وزن هشتم :
مقام اول: محمد حسین نوروزی نیا
مقام دوم :امیر عباس مهابادی
مقام سوم: حسن حیدری و محمد مهدی تاجیک جوبه
وزن نهم :
مقام اول: محمد خزائی سه ده
مقام دوم: محمد رضا غفاری
مقام سوم: علیرضا اصیلی مهابادی ومحمد مهدی مهاجر
وزن دهم:
مقام دوم :یاسین خدا کرمی
مقام سوم :امیرعلی بلندی و ایلیا مهمان نوازان
کمربند قرمز-مشکی
وزن یکم :
مقام اول: محمدحسام آهنگر
مقام دوم: علیرضا کرم زاده
مقام سوم: جواد جوادی و امیر حسین محمدی
وزن چهارم :
مقام اول: امیر رضا الهامی گنزق
مقام دوم :مهدیار کرمانشاهی
مقام سوم: محمدصدرا ابرقئئی
وزن پنجم :
مقام اول :محمد طاها حاجی مزدرانی
مفام دوم: محمد مهدی هاشم زاده مکی
مقام سوم: عباس جعفری و علی کریم زاده
وزن ششم:
مقام اول :علیرضا آقا زاده
مقام دوم: محمد منصوری
مقام سوم: رسول خسرو شیری
وزن دهم :
مقام اول :علیرضا مسن آبادی
مقام دوم :دانیال عرب
مقام سوم :پرهام شیرکون و امیرعباس تاجیک
رده سنی نونهالان
کمربند سبز _ آبی
وزن یکم :
مقام اول :ابوالفضل درخشان
مقام دوم: امیر سالار رودبارکی
مقام سوم: آرمین فرخی و ابوالفضل زاهدی
وزن دوم :
مقام اول: امیرحسین هداون میرزایی
مقام دوم: ابوالفضل جلالی
مقام سوم: محمد مهدی صباحی وکیان حاجی بابائی
وزن سوم :
مقام اول :نوید عزیزی
مقام دوم: محمدمهدی برمکی
مقام سوم :امیر محمد تاجیکو امیر تاجیک اسماعیلی
وزن چهارم :
مقام اول: ابوالفضل گلی تاجی
مقام دوم :مهدی برمکی
مقام سوم :سعید ایوبی
وزن پنجم :
مقام اول: علیرضا پولادوند
مقام دوم: امیر حسین رحیم پور
مقام سوم: احسان نظری و محمدصالح کردبچه
وزن هفتم :
مقام اول: محمدحسین میرآب
مقام دوم: حمیپدرضا احمد
مقام سوم: مهیار گلیوری و امیر مهدی ملایری
وزن دهم :
مقام اول :امیرحسین سرائی
مقام دوم :امیر مهدی امیری
مقام سوم:امیر مهدی کیائی زاده
کمربند قرمز-مشکی
وزن اول :
مقام اول: دانیال مداحی
مقام دوم: امیرمهدی رستمیان
مقام سوم: محمد احمدی و آراد خیاطی
وزن دوم :
مقام اول: امیر مهدی تاجیک
مقام دوم: ابوالفضل حشمتیان
مقام سوم :امیرحسین آهنگر صالحانی
وزن سوم :
مقام اول: امیر محمد جمالی
مقام دوم: محمد رضا جعفری
مقام سوم: محمد بنی عام و سیدصالح عبدشریفی
وزن چهارم :
مقام اول: کیهان کاوسی
مقام دوم: محمدرضا جعفری
مقام سوم: مهدی اکرمی و محمد مهدی جوینی
وزن ششم :
مقام اول: امیرمهدی رضوانپور
مقام دوم: عارف بنی عامری
مقام سوم :عرفان خدادادی و محمد حسین بوربور
وزن هفتم :
مقام اول: شایان آقایی
مقام دوم :ماهان مرادی
مقام سوم: مهدی فضلی وعلیرضا اکبری
وزن دهم :
مقام اول: علیرضا متقی
مقام دوم :پارسا جعفری
مقام سوم: حسین عرفانی فرو محمدمهدی قشقائی

print