به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی ارتقای درجه(داوری و مربیگری)  می رساند که روز اول شروع دوره مدارک مورد نیاز برای حضور در کلاس شامل :
۱-برگ سوء پیشینه
۲-برگ عدم اعتیاد
۳-کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان )
و یا نامه اشتغال به خدمت در ادارات و نهاد های دولتی الزامی است .در غیر این صورت از ورود به کلاس طبق خواسته کمیته آموزش فدراسیون تکواندو ممانعت به عمل می آید.

print