۴

هفته اول و دوم  هشتمین دوره لیگ پومسه بانوان  با حضور ۲۱۰ پومسه رو برگزار شد و در نهایت برترین ها مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، هفته اول و دوم از هشتمین دوره لیگ پومسه تحت عنوان “جام امیدهای پومسه” در بخش بانوان روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه به میزبانی خانه تکواندو پایتخت برگزار شد.

در این پیکارها ۲۱۰ پومسه رو در سه بخش انفرادی، ابداعی و تیمی به روی شیاپ چانگ رفتند و در نهایت نفرات برتر مشخص شدند.

نتایج رقابت های لیگ پومسه به شرح ذیل است:

**بخش انفرادی:

قرمز مشکی –

زیر ۱۲ سال:  ۱- ساناز تقی پور ۲- فاطمه نصیری ۳- مهدیث شیرمهد و آوا ریوف نیا

۱۲ تا ۱۴ سال : ۱- معصومه طالع بیاتی ۲- مهدیه محمودی ۳- سحر قهوه چی محدثه بشکنی

۱۵ تا ۱۷ سال: ۱- راضیه آقایی ۲- مهسا غفوری ۳- هانیه قلی زاده بقایی مبینا شریفی ماهر

۱۸ تا ۳۰ سال: ۱- مهدیه عقبائی ۲- الناز حسین آبادی ۳- فرناز استیری و فریدا پیمان زاده

سبز -آبی-

زیر ۱۲ سال : ۱- فاطمه لوائی ۲- محدثه عیوضی ۳- پریناز پورصحت ستایش حیدری

۱۲ تا ۱۴ سال: ۱- ریحانه نظیری ۲- زهرا رحمتی ۳- راحیل افتخار و مبینا مرادی سلوشی

۱۸ تا ۳۰ سال: ۱- مهدیس بنی اسد ۲- محبوبه خوشدونی فراهانی

**بخش ابداعی:

۱۴ سال: ۱-مهسا غلامحسین زاده ۲- سیده سپیده پارسا

**بخش تیمی

سبز – آبی:

۱- شایسته یک  ۲- فجر سه   ۳- فجر هفت و سرای محله پرواز

قرمز -مشکی:

۱۴ سال: ۱- معراج ۲- هیئت تکواندو رباط کریم ۳- یاس یک و فجر دو

۱۵ تا ۱۷ سال: ۱- معراج ۲- باران

۱۸ تا ۳۰ سال: ۱- معراج ۲- باران ۳- تک نگین و  آریا دخت

 

برای مشاهده جداول لیگ پومسه بانوان تا پایان هفته دوم بر روی رده کمربند کلیک نمایید:

رده کمربند سبز _آبی

رده کمربند قرمز _مشکی

print