به اطلاع می رساند ؛ با توجه به اینکه طبق برنامه ریزی سایت بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو، عضویت های جدید ثبت شده بعد از ۴۵ روز حذف می شوند.

برخی از مربیان تاکنون نسبت به ارسال مدارک جهت ثبت شاگردان خود به هیئت استان اقدام ننموده اند، لذا ضروری است تا روز سه شنبه مورخ ۲۰ شهریور ماه مدارک را به هیئت ارائه دهند.

اسامی مربیانی که باید مدارک ثبت شاگردان خود را به هیئت تکواندو استان تهران ارائه دهند، به شرح ذیل است:

**آقایان:

 • علیرضا میری
 • ناصر حسن زاده مزرعه
 • بهزاد باقری
 • میلاد فیروز نیا
 • محمد روحانی
 • صابر هداوند حیدری
 • محمدرضا نجفی عرب
 • امیر درویش پور
 • علیرضا منتشلو
 • علی بوربور اژدری
 • حبیب الله اسدی
 • کوروش بوند
 • علی کریمی صابر
 • سید حسین جاهد
 • علی نادری
 • اصغر برزگر
 • مهدی اصلانی چنداب
 • اصغر فتحی عباس
 • یوسف جهانگیری
 • محمود مدبری
 • مجتبی ساده وند
 • رحمت امین نواز نورودی
 • علیرضا قاضی محسنی
 • احمد مشکین قلم
 • محمد اسماعیل آذرپاد
 • حافظ مهدوی
 • داود حبیب زاده
 • احد سلامت
 • غلامرضا عزیزی آذر شریبانی

**بانوان

 • آسیه بهاری نیا
 • زهرا زمانی اسداله پور
 • هاجر پورموسی
 • زهرا ابراهیمی
 • مهروز ساعی بندکهل
 • فریبا علمدار
 • مژگان تاجیک
 • زهره نعمتی سلیم
 • زهره عباسیان
 • ریحانه محمدی
 • عاطفه ناصحی
 • نسرین مرادی
 • سیده فاطمه میر رفیع
 • فاطمه بهرامیان
 • آذر پناهی
 • گیتا ویسی
 • سمیه دهباشی
print