رقابت‌های هفته سوم تا پنجم از گروه دوم لیگ نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک» با حضور  ۴ تیم از استان تهران فردا (یکشنبه – ۱۴ مردادماه) در فدراسیون تکواندو برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، دیدارهای هفته سوم تا پنجم (گروه دوم) از بیست و دومین دوره لیگ نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک» با حضور  ۴ تیم از استان تهران فردا (یکشنبه – ۱۴ مردادماه) در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

تعاونی انقلاب شهریار، آینده سازان لوازم خانگی کن، پاس قوامین، هیئت تکواندو جنوب‌غرب تهران، تیم‌های تهرانی حاضر در گروه دوم هستند.

برنامه مسابقات تیم های پایتخت در این ر قابت ها به شرح ذیل است:

هفته سوم///
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن (استراحت)
تیم شهرداری تبریز – تیم پاس قوامین
تیم هیئت تکواندو جنوب‌غرب تهران – تیم قفل پارس
تیم هیئت تکواندو استان کرمانشاه – تیم تعاونی انقلاب شهریار

هفته چهارم///
تیم پاس قوامین – تیم قفل پارس
تیم هیئت تکواندو شهرستان فردیس – تیم تعاونی انقلاب شهریار
تیم هیئت تکواندو جنوب‌غرب تهران – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن

هفته پنجم///
تیم هیئت تکواندو جنوب‌غرب تهران (استراحت)
تیم شهرداری تبریز – تیم تعاونی انقلاب شهریار
تیم پاس قوامین – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن

گفتنی است؛ در پایان هفته دوم این رقابت‌ها تیم آینده سازان لوزام خانگی کن با کسب ۶ امتیاز و تفاضل ۸ صدرنشین شد، پاس قوامین با ۶ امتیاز و تفاضل ۴ در رده دوم جدول قرار گرفت و تعاونی انقلاب شهریار با ۳ امتیاز جایگاه سومی را به خود اختصاص داد.

 
print