به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ رقابت های قهرمانی هانمادانگ استان تهران در تمام رده های سنی در بخش بانوان روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و در گروه آقایان جمعه ۲۲ دی به میزبانی خانه تکواندو پایتخت برگزار می شود براین اساس کمیته مسابقات هیئت تهران برنامه زمان بندی رقابت های هانمادانگ را اعلام کرد.

**برنامه زمانبندی مسابقات بانوان:

زمین شماره یک:

رکوردی دولیوچاگی : ساعت ۸:۳۰

رکوردی آپ چاگی: ساعت  ۱۰:۳۰

رکوردی یوپ چاگی : ساعت ۱۱:۱۵

رکوردی ممدولیوچاگی :  ساعت ۱۲: ۱۵

رکوردی فیلیپینی: ساعت  ۱۳:۴۵

زمین شماره ۲: (تعادلی و بخش قدرتی جوموک)

تعادلی یوپ چاگی : ساعت ۸:۳۰

تعادلی آپ چاگی:ساعت ۱۰:۳۰

تعادلی دولیوچاگی: ساعت  ۱۱:۴۵

قدرتی جوموک :ساعت  ۱۳:۴۵

زمین شماره ۳: (پومسه استاندارد ، پومسه تیمی، پومسه ابداعی و چند جهت)

پومسه استاندارد

زیر ۱۲ سال: ساعت ۸:۳۰

۱۳ تا ۱۸ سال : ۹:۴۵

۱۹ تا ۲۹ سال: ساعت ۱۰:۴۵

۳۰ سال به بالا: ساعت ۱۱:۴۵

پومسه تیمی:ساعت  ۱۱:۳۰

پومسه ابداعی انفرادی: ساعت ۱۲:۰۰

چندجهت:ساعت  ۱۳:۴۵

فرمهای اجرایی:

کمربند زرد، سبز اجرای فرم ۲ و ۳ ( تمام رده های سنی) کمربند آبی اجرای فرم ۳ و ۴ (تمام رده های سنی) کمربند قرمز- مشکی

۱۲ سال: فرم ۴ و ۷

۱۳ تا ۱۸ سال : فرم ۵ و پومسه کورویو

۱۹ تا ۲۹ سال: فرم ۸ و پومسه تبک

بالای ۳۰ سال : فرم پومسه شیب جین و جیته

زمین شماره چهار: (تیویوپ چاگی)

۸ سال: ساعت ۸:۳۰

۸-۱۲ سال: ساعت ۹:۳۰

۱۳ تا ۱۵ سال: ساعت ۱۱:۰۰

۱۶ تا ۱۸ سال: ساعت ۱۲:۳۰

۱۹ تا ۲۹ سال و بالای ۳۰ سال: ساعت ۱۳:۴۵

زمین شماره ۵ (رکوردی نوپی آپ چاگی)

۸سال: ساعت ۸:۳۰

۸ تا ۱۲ سال: ۹:۴۵

۱۳تا ۱۵ سال: ساعت ۱۱:۳۰

۱۶ تا ۱۸ سال: ساعت ۱۳:۴۵

۱۹ تا ۲۹ سال: ساعت ۱۴:۳۰

بازیکنان موظف هستند یک ساعت قبل از تایم تیبل در سالن مسابقه حضور داشته باشند.

**برنامه زمانبندی مسابقات هانمادانگ در رده سنی آقایان:

زمین شماره یک:

آپ چاگی ، یوپ چاگی ، آپ دولیوچاگی رکوردی ، تعادلی ، موم دولیو و فیلیپینی  ساعت ۸:۳۰

زمین شماره دو:

قدرتی سوننال:ساعت  ۹:۰۰

زمین شماره سه:

نوپی آپ چاگی و تیو یوپ چاگی ۸:۳۰

اجرای تیم نمایش: ساعت ۱۱:۳۰

جوموک ، دیت چاگی، سوننال و مومدولیو قدرتی : ۱۳:۳۰

انتهای پیام/

print