هفته ششم، هفتم و هشتم از رقابت های لیگ خردسالان و هفته پنجم و ششم از لیگ نونهالان غرب استان تهران با مشارکت هیئت های بهارستان، چهاردانگه و رباط کریم ۲۹ دی ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ پنجمین دوره مسابقات لیگ تکواندو غرب استان تهران با مشارکت هیئت های تکواندو بهارستان، چهاردانگه و رباط کریم تحت عنوان “جام اتحاد” در دو رده سنی خردسالان و نونهالان روز جمعه ۲۹ دی ماه برگزار می شود.

شهرستان بهارستان در مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن گلستان میزبان هفته ششم، هفتم و هشتم از رقابت های لیگ خردسالان و هفته پنجم و ششم از لیگ نونهالان خواهد بود.

در این دوره از  مسابقات،  ۱۲ تیم پایگاه قهرمانی بهارستان،  ولیعصر، آینده سازان شیرزاد،  منتظران حضرت مهدی(عج)،  آینده سازان ۲۲بهمن، بنیاد فرهنگی صبح قریب،  انصار چهاردانگه ، آکادمی همایون،  نام آوران بوستان ، ایران قهرمان ، آینده سازان رباط کریم،  آکادمی تکواندو رامتین در رده سنی خردسالان به مصاف رقبای خود می روند.

همچنین در رده سنی نونهالان ۱۰ تیم هیئت تکواندو بوستان ، موسسه غیر دولتی دانشمند ،  منتظران حضرت مهدی (عج)، تکنیک برتر چهاردانگه،  کانون راه انقلاب ،  انصار چهاردانگه ، پایگاه شهید باکری،  بنیاد فرهنگی،  صبح قریب ، نام آوران بوستان و آینده سازان رباط کریم  حضور دارند.

**برنامه مسابقات لیگ خردسالان:
هفته ششم://
آینده سازان ۲۲بهمن – آکادمی همایون
ولیعصر- منتظران حضرت مهدی (ع)
ایران قهرمان – نام آوران بوستان
پایگاه قهرمانی بهارستان- آکادمی تکواندو رامتین
بنیاد فرهنگی صبح قریب- آینده سازان رباط کریم
آینده سازان شیرزاد- انصار چهاردانگه

هفته هفتم ://
آینده سازان ۲۲بهمن – ولیعصر
ایران قهرمان – آکادمی همایون
پایگاه قهرمانی بهارستان – منتظران حضرت مهدی (ع)
بنیاد فرهنگی صبح قریب- نام آوران بوستان
آینده سازان شیرزاد- آکادمی تکواندو رامتین
انصار چهاردانگه- آینده سازان رباط کریم

هفته هشتم : //
آینده سازان ۲۲بهمن – ایران قهرمان
بنیاد فرهنگی صبح – آکادمی همایون
آینده سازان رباط کریم- آکادمی تکواندو رامتین

معوقه هفته پنجم://
پایگاه قهرمانی بهارستان -انصار چهاردانگه

برنامه مسابقات نونهالان :
هفته پنجم ://
بنیاد فرهنگی صبح قریب – پایگاه شهید باکری
انصار چهاردانگه- تکنیک برتر چهاردانگه
موسسه غیر دولتی دانشمند – کانون راه انقلاب
نام آوران بوستان – آینده سازان رباط کریم
منتظران حضرت مهدی (ع) – هیئت تکواندو بوستان

هفته ششم://
بنیاد فرهنگی صبح قریب – انصار چهاردانگه
منتظران حضرت مهدی(عج)- کانون راه انقلاب

معوقه هفته سوم://
موسسه غیر دولتی دانشمند-نام آوران بوستان
معوقه هفته چهارم://
نام آوران بوستان-منتظران حضرت مهدی(عج)

انتهای پیام/

print