مسابقات لیگ خردسالان و نونهالان اسلامشهر تحت عنوان یادواره سردار قاسم سلیمانی روز جمعه ششم بهمن ماه  برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ رقابت های هفته های  ۵ و ۶و۷ لیگ خردسالان و هفته های ۵ و ۶ لیگ نونهالان پنجمین دوره مسابقات لیگ اسلامشهر تحت عنوان یادواره سردار قاسم سلیمانی روز جمعه ششم بهمن ماه در سالن مصطفی خمینی اسلامشهر  برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات به شرح ذیل است:

مسابقات لیگ خردسالان:
هفته پنجم ://
ستارگان ایران زمین- کانون راه انقلاب(ب)
کانون راه انقلاب- آینده سازان تکواندو اسلامشهر
مقاومت رباط کریم – عمران نو (A)
هفته ششم ://
نام آوران سلمان فارسی – ستارگان ایران زمین
کانون راه انقلاب – آینده سازان رباط کریم
مقاومت رباط کریم – کانون راه انقلاب (ب)
آینده سازان آکادمی قهرمانان اسلامشهر-آینده سازان تکواندو اسلامشهر
عمران نو (B)-عمران نو (A)
هفته هفتم://
نام آوران سلمان فارسی-کانون راه انقلاب
مقاومت رباط کریم- ستارگان ایران زمین
آینده سازان آکادمی قهرمانان اسلامشهر – آینده سازان رباط کریم
عمران نو (A)-آینده سازان تکواندو اسلامشهر
معوقه هفته دوم :
کانون راه انقلاب(ب)- آینده سازان آکادمی قهرمانان اسلامشهر

مسابقات لیگ نونهالان :
هفته پنجم:
پارس رزم – عمران نو
ستارگان ایران زمین-توسن
آکادمی قهرمانان اسلامشهر (ب )- دهیاری نظام آباد
هفته ششم :
پارس رزم – آکادمی قهرمانان اسلامشهر(الف)
ستارگان ایران زمین -عمران نو
دهیاری نظام آباد -توسن

print