رقابت های تکواندو شهرستان دماوند در دو بخش کیوروگی و پومسه روز جمعه ۲۷ بهمن ماه در گروه دختران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ شهرستان دماوند روز جمعه ۲۷ بهمن ماه میزبان دختران هوگوپوش در دو بخش پومسه و کیوروگی خواهد بود.

رقابت های کیوروگی در رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و مسابقات پومسه در تمامی رده های سنی برگزار می شود.

متقاضیان شرکت در مسابقات شهرستان تا ۲۵ بهمن ماه فرصت دارند تا در سایت مبارز نام نویسی کنند.

**بخش های رویداد:

خردسالان: (سبز – آبی) (قرمز- پوم)

نونهالان : (سبز – آبی) (قرمز- پوم)

نوجوانان: (سبز – آبی) (قرمز- پوم)

پومسه: (زیر ۹ سال) ، ( ۹ تا ۱۲ سال) ، (۱۲ تا ۱۴ سال)، (۱۵ تا ۱۷ سال) ، (۱۸ تا ۳۰ سال)

print