مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران به سبک جام جهانی با حضور ۱۶ تیم در رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، رقابت های قهرمانی استان تهران به سبک جام جهانی با حضور تیم های پانزده خرداد، مهاجرین، فرمانیه ،  آکادمی اعتماد، باشگاه درکه ،نام آوران آریا، شهدای ملارد،  امید پردیس، آکادمی کوثر، شرکت شباهنگ، شهید خدایی، تکاور، ستارگان پدیده ، یاس، هیئت بهارستان، ابان سیر در خانه تکواندو پایتخت برگزار می شود.
طبق برنامه ریزی و قرعه کشی که از سوی کمیته مسابقات انجام شد، بازی های گروه  A و B روزچهارشنبه ۲۵ بهمن و بازی های گروه C و D روز شنبه ۲۸ بهمن برگزار می گردد.
**برنامه زمان بندی مسابقات به شرح ذیل است:
-بازی های گروه A:
شروع مسابقه:  ساعت ۸ صبح
مرحله اول
پانزده خرداد – مهاجرین
فرمانیه – آکادمی اعتماد
مرحله دوم
فرمانیه – مهاجرین
آکادمی اعتماد – پانزده خرداد
مرحله سوم
آکادمی اعتماد – مهاجرین
پانزده خرداد – فرمانیه
-بازی های گروه B
شروع مسابقه: ساعت ۹
مرحله اول:
باشگاه درکه – نام آوران آریا
شهدای ملارد – امید پردیس
مرحله دوم:
شهدای ملارد – نام آوران آریا
امید پردیس – باشگاه درکه
مرحله سوم:
امید پردیس – نام آوران آریا
باشگاه درکه – شهدای ملارد
بازی های گروه C
شروع مسابقه: از ساعت ۸ 
مرحله اول:
آکادمی کوثر – شرکت شباهنگ
هیئت بهارستان – ابان سیر
مرحله دوم:
هیات بهارستان – شرکت شباهنگ
ابان سیر – آکادمی کوثر
مرحله سوم:
ابان سیر – شرکت هماهنگ
آکادمی کوثر – هیئت بهارستان
-بازی های گروه D
شروع مسابقه: از ساعت ۹
مرحله اول :
شهید خدایی – تکاور
ستارگان پدیده – یاس
مرحله دوم:
ستارگان پدیده – تکاور
یاس – شهید خدایی
مرحله سوم:
یاس – تکاور
شهید خدایی – ستارگان پدیده
**زمان وزن کشی رقابت ها:////
گروه A : ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۴ بهمن
گروه B:  ساعت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۲۴ بهمن
گروه C :  ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ بهمن
 گروه D : ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه ۲۷ بهمن
انتهای پیام/

 

print