هفته پایانی رقابت های لیگ غرب تهران در رده های سنی خردسالان و نونهالان ۱۱ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ هفته دهم و یازدهم به همراه دیدارهای معوقه هفته سوم لیگ خردسالان و هفته های هشتم و نهم لیگ نونهالان از پنجمین دوره مسابقات لیگ تکواندو غرب استان تهران با مشارکت هیئت های تکواندو بهارستان، چهاردانگه و رباط کریم تحت عنوان جام اتحاد روز جمعه مورخ ۱۱ اسفند ماه به میزبانی شهرستان بهارستان در مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن گلستان برگزار خواهد شد تا تکلیف تیم های برتر مشخص شود.
در رده سنی خردسالان این مسابقات، ۱۲ تیم رام صنعت بهاره،  ولیعصر، آینده سازان شیرزاد، منتظران حضرت مهدی(عج)، آینده سازان ۲۲بهمن ،  بنیاد فرهنگی صبح قریب،  انصار چهاردانگه، آکادمی همایون،  نام آوران بوستان ،  ایران قهرمان ،  آینده سازان رباط کریم ،  آکادمی تکواندو رامتین و در رده سنی نونهالان ۱۰ تیم هیئت تکواندو بوستان، موسسه غیر دولتی دانشمند ،  منتظران حضرت مهدی (عج) ، تکنیک برتر چهاردانگه، کانون راه انقلاب ،  انصار چهاردانگه،  پایگاه شهید باکری ، بنیاد فرهنگی صبح قریب،  نام آوران بوستان و آینده سازان رباط کریم برگزار می گردد.

برنامه مسابقات لیگ خردسالان:
هفته دهم://
آینده سازان ۲۲بهمن – بنیاد فرهنگی صبح قریب
آینده سازان شیرزاد – رام صنعت بهاره
انصار چهاردانگه – ایران قهرمان
آینده سازان رباط کریم – ولیعصر
آکادمی تکواندو رامتین – آکادمی همایون
نام آوران بوستان – منتظران حضرت مهدی (ع)

هفته یازدهم://
آینده سازان ۲۲بهمن – آینده سازان شیرزاد
انصار چهاردانگه – بنیاد فرهنگی صبح قریب
آینده سازان رباط کریم – رام صنعت بهاره
آکادمی تکواندو رامتین – ایران قهرمان
نام آوران بوستان – ولیعصر
منتظران حضرت مهدی (ع) – آکادمی همایون

برنامه مسابقات نونهالان :
معوقه هفته سوم ://
موسسه غیر دولتی دانشمند-نام آوران بوستان

هفته هشتم://
منتظران حضرت مهدی(عج) – موسسه غیر دولتی دانشمند
کانون راه انقلاب – تکنیک برتر چهاردانگه

هفته نهم://
بنیاد فرهنگی صبح قریب – منتظران حضرت مهدی(عج)
هیئت تکواندو بوستان – نام آوران بوستان
آینده سازان رباط کریم – موسسه غیر دولتی دانشمند
کانون راه انقلاب – انصار چهاردانگه
تکنیک برتر چهاردانگه – شهید باکری

انتهای پیام/

print