مسئول امور حوزه و شهرستان های استان تهران اذعان کرد: مهلت ارسال فرم های ارزشیابی حوزه و شهرستان ها تا روز شنبه ۲۶ اسفند ماه تمدید شد.

علی اصغر ذوالفقاری، مسئول امور حوزه و شهرستان ها گفت: پیش از این قرار بود، حوزه ها و شهرستان ها تا پانزدهم اسفند ماه فرم های شانزده صفحه ای ارزشیابی خود را به هیئت استان ارسال کنند اما هنوز تعدادی از هیئت ها موفق به ارسال فرم نشده اند.

وی در ادامه افزود: برهمین اساس به حوزه ها و شهرستان هایی که تاکنون موفق به ارسال فرم نشده اند فرصت داده شده است که تا روز شنبه ۲۶ اسفندماه این فرم ها را به هیئت تکواندو استان تهران تحویل دهند.

ذوالفقاری تاکید کرد : در صورت اینکه فرم ها ارسال نشود، هیئت حوزه و یا شهرستان از جدول رده بندی استان حذف و از گرفتن امتیازات مربوطه محروم می شوند. ضمن اینکه امور مربوط به این حوزه یا شهرستان از سوی هیئت تهران انجام نخواهد شد.

انتهای پیام /

print