به اطلاع می رساند نظر به درخواست برخی استان ها ، زمان کلاس بندی و شناسایی بانوان معلولیت (پاراتکواندوکاران) به روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه موکول شد.

بر همین اساس ، پاراتکواندوکاران دارای معلولیت ( k41 تا k44 ) تا ساعت ۹ صبح چهارم اردیبهشت ماه در فدراسیون جانبازان و معلولین به آدرس خیابان بهارشمالی – خیابان ورکش پلاک یک ، حضور به هم رسانده و نسبت به معرفی و کلاس بندی خود اقدام نمایند.

 

print