هشتمین دوره رقابت های لیگ پومسه بانوان روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه در باشگاه حیدرنیا برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ دیدارهای هفته سوم و چهارم از دور برگشت هشتمین دوره رقابت های لیگ پومسه بانوان استان تهران تحت عنوان “جام امیدهای پومسه”  روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه به میزبانی هیئت شمال غرب به آدرس خیابان جمهوری – پل حافظ – تقاطع نوفل لوشاتو – اداره تربیت بدنی شمال غرب – روبه روی بیمارستان مروستی باشگاه حیدرنیا برگزار می شود.

در این رقابت  ها ۲۱۰ پومسه رو در بخش های انفرادی، ابداعی و پومسه و در رده های سنی زیر ۱۲ سال، زیر ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال به روی شیاپ چانگ می روند.

برنامه زمان بندی برگزاری مسابقات به شرح ذیل است:

زمین A
انفرادی زیر ۱۲ سال (قرمز – مشکی) ساعت ۸:۱۵

انفرادی زیر ۱۲ سال (سبز- آبی)  ساعت ۹:۴۵

تیمی زیر ۱۴ سال (سبز – آبی) : ساعت ۱۰:۵۰

انفرادی ۱۵ تا ۱۷ سال  : ۱۱:۳۰

انفرادی ۱۸ تا ۳۰ سال (سبز – آبی ) : ساعت ۱۳:۲۰

انفرادی ۳۱ تا تا ۴۰ سال (قرمز – مشکی) : ساعت ۱۳:۳۰

زمین B

انفرادی ۱۲ تا ۱۴ سال (قرمز – مشکی):  ساعت ۸:۱۵

انفرادی ۱۸ تا ۳۰ سال (قرمز – مشکی) : ساعت ۱۰:۴۵

تیمی ۱۸ تا ۳۰ سال: ساعت ۱۲:۴۵

انفرادی ۱۲ تا ۱۴ سال (سبز – آبی) : ساعت ۱۳

تیمی زیر ۱۴ سال (قرمز – مشکی) :ساعت  ۱۳:۳۰

ابداعی زیر ۱۴ سال : .ساعت۱۴

 

به اطلاع تمامی بازیکنان می رساند که باید با ID کارت وارد زمین شوند.

صبح روز مسابقه قبل از شروع بازی ها همه تیم ها ارنج بازیکنان را به صورت کتبی اعلام کنند.

تمامی بازیکنان موظف هستند که یک ساعت قبل از زمان مربوطه به مسابقه رده سنی خود در سالن برگزاری حضور داشته باشند.

بازیکنان طبق لیست سایت از اول به آخر وارد زمین شده و هر دو فرم خود را با ۳۰ الی ۶۰ ثانیه اجرا می کنند.

print