IMG_20180514_145603_187

طی حکمی از سوی علی خلیلی رئیس هیئت تکواندو استان تهران، مسئول جدید کمیته اقتصاد – بازاریابی و کارآفرینی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، علی خلیلی رئیس هیئت تکواندو استان تهران طی حکمی محمود مدبری را به عنوان رئیس کمیته اقتصاد – بازاریابی و کارآفرینی انتصاب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمود مدبری

احتراما با عنایت به تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه ورزش به ویژه ورزش پرافتخار تکواندو به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول کمیته اقتصاد- بازاریابی و کارآفرینی استان تهران منصوب می گردید.

امید است با اتکا به خداوند و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در راستای تحقق اهداف و ارتقای جایگاه تکواندو استان تهران موفق و موید باشید.

print