اولین سالگرد در گذشت استادبزرگ و پیشسکوت تکواندو ایران با حضور مسئولین،داوران ،مربیان ،تکواندو کاران و خانواده محترم استاد مهیمن، جمعه ۱۳ مهر ماه در حاشیه رقابتهای قهرمانی جام حوزه و شهرستان ها در  سالن تکواندو زنده یادسید سعید مهیمن برگزار شد .

print