به اطلاع می رساند دوره تربیت مدرس (داوری و مربیگری) در سه بخش پومسه، کیوروگی و هانمادانگ برگزار می گردد.

هر تکواندوکار واجد شرایط اولیه فقط می تواند در یک عنوان دوره شرکت کند. پس از ثبت نام متقاضیان براساس برنامه زمان بندی از آنها مصاحبه علمی و فنی گرفته خواهد شد و به افراد رتبه های بالاتر براساس ظرفیت اعلام شده مجوز در کلاس تربیت مدرس درجه ۳ داده می شود.

بعد از طی فرایند انتخاب ، نفرات منتخب مصاحبه حضور، بایستی از طریق سامانه بانک اطلاعات در دوره ثبت نام و در کلاس های عمومی و تخصصی حضور یابند.

ثبت نام اولیه از طریق تکمیل فرم اینترنتی از ۲۰ تا ۲۵ شهریور ماه انجام می شود.

مصاحبه علمی و فنی از متقاضیان از ۷ تا ۹ مهر خواهد بود. از ۱۵ تا ۲۰ مهر ماه ثبت نام سایتی افراد واجد شرایط انجام خواهد شد .

 

شرایط ثبت نام اولیه دوره تربیت مدرس داوری :

 

شرایط ثبت نام اولیه دوره تربیت مدرس مربیگری:

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخشنامه این دوره در سایت فدراسیون تکواندو مراجعه فرمایید .

 

فرم ثبت نام اولیه شرکت در دوره تربیت مدرس
???
http://www.cafepardazesh.ir/form/view.php?id=11855963

print