مسئول کمیته آزمون هیات تکواندو استان تهران گفت:نخستین دوره آزمون آموزشی ارتقاء رده کمربند قرمز تا دان و پوم دو تکواندو در دو گروه دختران و پسران برگزار  خواهد شد .

جواد دستجردی مسئول کمیته آزمون در گفتگو با روابط عمومی هیات تکواندو استان بیان داشت: کمیته آزمون در نظر دارد به منظور کاهش استرس شرکت کنندگان و آشنایی با مراحل و شرایط  آزمون ،اولین دوره آزمون آموزشی ارتقاء رده کمربند را در دو بخش دختران و پسران،پیش از آزمون دوره ۲۴۸  در سطح استان تهران برگزار نمایند .

وی در ادامه گفت:این دوره آموزشی دربخش پسران چهارشنبه ۲۱ آذر ماه و در بخش دختران پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ساعت ۱۶ در محل سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار می گردد.

دستجردی با بیان اینکه در این دوره آموزشی کلیه مراحل و شرایط آزمون برای شرکت کنندگان فراهم خواهد شد،در ادامه افزود :دوره آموزشی آزمون به مدت ۳ ساعت با حضور ممتحنین  تهران ودر محل برگزاری آزمونهای استان، که با آموزش کلیه مراحل و گرفتن آزمون از هنرجو انجام خواهد شد و در پایان شرکت کنندگان تعیین سطح ،و نیز  کارنامه  ارائه خواهد شد .

وی در پایان گفت:شرکت کنندگان جهت ثبت نام تا مورخ ۲۰ آذر ماه به سایت مسابقات استان مراجعه نمایند .

print