دوره آموزش مربیگری درجه یک کشوری در بخش مردان،  ۱۸ آذر ماه به میزبانی هیات تکواندو استان تهران برگزار خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استا تهران؛دوره آموزش ارتقاء مربیگری درجه دو به یک کشوری در بخش آقایان ،با حضور ۲۰ شرکت کننده از ۴ استان در طبقه فوقانی استخرشهدا ی پاکدشت برگزار می شود.

این دوره آموزشی از شنبه ۱۸ آذر ماه به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

محل برگزاری :شهرستان پاکدشت،بعد از دوراهی یبر،دور برگردان دانشگاه،جب شهرداری پاکدشت میدا شورا،طبقه فوقانی استخر شهدای پاکدشت

محل خوابگاه:شهرستان پاکدشت،بعد از دوراهی یبر ،دانشگاه ابوریحان

print