رقابتهای قهرمانی آزاد حوزه شمالشرق،در دو گروه دختران و پسران نهم و دهم شهریور ماه برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران ؛
مسابقات قهرمانی آزاد حوزه شمالشرق در دو بخش کیوروگی در ردههای سنی خردسالان و نونهالان و پومسه تمامی ردهای سنی ویژه دختران و پسران،پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ شهریور ماه برگزار می شود .
مسابقات کیوروگی در ردههای کمربندی سبز _ آبی و قرمز – مشکی و پومسه در دو بخش تیمی و انفرادی ردهای کمربندی سبز،آبی،قرمز و مشکی برگزار می گردد.
گفتنی است ثبت نام در این رقابتها از مورخ ۲۷ مرداد ماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۵شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

print