مسابقات قهرمانی هانمادانگ بانوان استان تهران ،جمعه ۳۰ فروردین ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛رقابتهای قهرمانی هانمادانگ بانوان پایتخت،به منظور حفظ آمادگی و شناسایی برترین های استان،در چهار بخش ( قدرتی، رکوردی،تعادلی و تیمی )جمعه ۳۰ فروردین ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار می گردد.

این رقابتها در چهارده آیتم سوننال،پال کیوکپا،ممدولیو،فیلیپنی،آپ دولیو،نوپی آپ چاگی،تیویوپ چاگی،پومسه ابداعی،پومسه استاندارد
آپ چاگی ،یوپ چاگی ،پومسه استاندارد،پومسه ابداعی،نمایش ،ایروبیک تکواندو وهوشین سون برگزار می شود.

گفتنی است  ثبت نام این  رقابتها از طریق سایت مسابقات  و مهلت ثبت نام تا چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه  ساعت ۱۲ میباشد .

print