طی حکمی از سوی علی خلیلی رییس هیات تکواندو استان تهران،مهدی کاشانیان به عنوان مسئول کمیته داوران استان تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران در متن حکم آمده است ؛
جناب آقای مهدی کاشانیان
با استعانت از خدواند متعال و نظر به توجه و تخصص جنابعالی،به موجب این حکم به عنوان مسئول کمیته داوران منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند منان در انجام امور محوله موفق باشید .

print