هشتمین دوره مسابقات لیگ پومسه استان تهران “جام امیدهای پومسه” در بخش بانوان دی ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ هشتمین دوره مسابقات لیگ پومسه استان تهران “جام امیدهای پومسه” در بخش بانوان دی ماه برگزار می شود.

مسابقات در سه بخش انفرادی، ابداعی و تیمی برگزار خواهد شد. پیکارهای تیمی به صورت رفت و برگشت طی ۶ هفته (در هر دوره دو فرم) خواهد بود.

متقاضیان شرکت در لیگ پومسه می توانند با مراجعه به سایت مبارز از امروز چهارشنبه ۸ آذر برای نام نویسی اقدام کنند. مهلت پایان ثبت نام ۲۰ آذر است.

**رده های سنی مسابقات بخش انفرادی به شرح ذیل است:

زیر ۱۲ سال ،  ۱۲ تا ۱۴ سال ، ۱۵ تا ۱۷ سال ، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال کمربندهای (سبز – آبی ) و (قرمز – مشکی)

**رده های سنی بخش ابداعی:

زیر ۱۴ سال (قرمز – مشکی) ، ۱۵ تا ۱۷ سال (قرمز – مشکی) ، ۱۸ تا ۳۰ سال (قرمز – مشکی)، بالای ۳۱ سال (قرمز – مشکی)

**رده های سنی بخش تیمی:

زیر ۱۴ سال (سبز – آبی) ، زیر ۱۴ سال (قرمز – مشکی) ، ۱۵ تا ۱۷ سال (سبز – آبی) و (قرمز – مشکی) ،  ۱۸ تا ۳۰ سال (سبز- آبی) و (قرمز -مشکی) ، بالای ۳۱ سال

print