در پایان هفته دوم از مسابقات لیگ تکواندو غرب استان تهران، در رده سنی خردسالان تیم آینده سازان شیرزاد و در رده سنی نونهالان بنیاد فرهنگی صبح قریب در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛هفته اول و دوم از پنجمین دوره مسابقات لیگ تکواندو غرب استان تهران با مشارکت هیات تکواندو بهارستان, چهاردانگه و رباط کریم تحت عنوان جام اتحاد در دو رده سنی خردسالان و نونهالان روز گذشته یکشنبه ۲۸ آبان ماه برگزار شد .
این دوره از رقابتها با حضور ۱۲ تیم دررده سنی خردسالان” پایگاه قهرمانی بهارستان – ولیعصر – آینده سازان شیرزاد – منتظران حضرت مهدی(عج) – آینده سازان ۲۲بهمن – بنیاد فرهنگی صبح قریب – انصار چهاردانگه – آکادمی همایون – نام آوران بوستان – ایران قهرمان – آینده سازان رباط کریم – آکادمی تکواندو رامتین” و در رده سنی نونهالان با شرکت ۱۰ تیم “هیئت تکواندو بوستان – موسسه غیر دولتی دانشمند – منتظران حضرت مهدی (عج) – تکنیک برتر چهاردانگه – کانون راه انقلاب – انصار چهاردانگه – پایگاه شهید باکری – بنیاد فرهنگی صبح قریب – نام آوران بوستان و آینده سازان رباط کریم “برگزار می گردد.


جدول رده بندی خردسالان:
۱-آینده سازان شیرزادبا۶امتیازوتفاضل ۱۶
۲-انصار چهاردانگه با ۶ امتیازوتفاضل ۱۴
۳-پایگاه قهرمانی بهارستان با ۶امتیاز و تفاضل ۱۰
بهترین ها:
بهترین بازیکن:محمداسکندری(انصار چهاردانگه)
بهترین مربی : استاد علی شیرزاد (آینده سازان شیرزاد)
بهترین سرپرست : آقای نادر عزیزی ( انصار چهاردانگه)
جدول رده بندی نونهالان:
۱-بنیاد فرهنگی صبح قریب با ۶ امتیاز و تفاضل ۶
۲-نام آوران بوستان با ۶ امتیاز و تفاضل ۴
۳-انصار چهاردانگه با ۳ امتیاز و تفاضل ۸
بهترین ها:
بهترین بازیکن : سیدعلی حجازی(بنیاد علمی صبح قریب)
بهترین مربی : استاد امین نواز (بنیادعلمی صبح قریب)
بهترین سرپرست : آقای بیات (منتظران حضرت مهدی)
داور نمونه : استاد فتح الله پور مهدی
نتایج تیم به تیم مسابقات به شرح ذیل میباشد:
رده سنی خردسالان:
هفته اول :
آینده سازان ۲۲بهمن ۱- انصار چهاردانگه ۹
آینده سازان رباط کریم ۱ – آینده سازان شیرزاد ۹
آکادمی تکواندو رامتین ۳ – بنیاد فرهنگی صبح قریب ۷
نام آوران بوستان ۲ – پایگاه قهرمانی بهارستان ۸
منتظران حضرت مهدی (ع) ۸ – ایران قهرمان ۲
آکادمی همایون ۹ – ولیعصر ۱

هفته دوم :
آینده سازان ۲۲بهمن ۳ – آینده سازان رباط کریم ۷
آکادمی تکواندو رامتین ۲ – انصار چهاردانگه ۸
نام آوران بوستان ۱ – آینده سازان شیرزاد ۹
منتظران حضرت مهدی (ع) ۶ – بنیاد فرهنگی صبح قریب ۴
آکادمی همایون ۳ – پایگاه قهرمانی بهارستان ۷
ولیعصر ۳ – ایران قهرمان ۷

رده سنی نونهالان:
هفته اول :
بنیاد فرهنگی صبح قریب ۷ – هیئت تکواندو بوستان ۳
آینده سازان رباط کریم ۵ – منتران حضرت مهدی (ع) ۵
کانون راه انقلاب ۴ – نام آوران بوستان ۶
تکنیک برتر چهاردانگه ۳ – موسسه غیر دولتی دانشمند ۷
پایگاه شهید باکری ۱ – انصار چهاردانگه ۹

هفته دوم :
بنیاد فرهنگی صبح قریب ۷ – آینده سازان رباط کریم ۳
کانون راه انقلاب ۶ – هیئت تکواندو بوستان ۴
تکنیک برتر چهاردانگه ۶ – منتظران حضرت مهدی (ع) ۴
پایگاه شهید باکری ۴ – نام آوران بوستان۶

print