دوره آموزش مربیگری درجه دو استانی مردان تهران،طی هفت روز  با حضور ۴۰ مربی در سالن کبکانیان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛

دوره آموزش مربیگری درجه دو استانی در گروه مردان ،با حضور ۴۰ مربی از پایتخت طی روزهای ۲۲ الی ۲۸ دی ماه در سالن شهید کبکانیان پیگیری شد .

اساتید محمد امین نامجو دربخش هانمادانگ ،مرتضی استکی دربخش پومسه ،رسول میتن فر در بخش کیوروگی و علم تمرین  و محمد احسنی افروز در حقوق ورزشی هدایت این دوره آموزشی را برعهده داشتند.

print