هفته سوم و چهارم از رقابتهای لیگ برتر نونهالان دختر استان، با برگزاری ۱۰دیدار پنجشنبه نهم مرداد ماه پیگیری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛مبارزات هفته سوم و چهارم از دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ نونهالان دختر،تحت عنوان”جام شکوفه های”با حضور ۱۰ تیم (هیات بهارستان،  هیات اسلامشهر، شهرداری قدس، ملی پوشان آینده، فجر، هیات شمالشرق، هیات جنوبغرب، آناهید رزم، نوین طب و آینده سازان) پنجشنبه نهم شهریور ماه در خانه تکواندو پایتخت برگزار می شود.
برنامه زمانبندی دیدارهای هفته سوم و چهارم به شرح ذیل از سوی سازمان لیگ اعلام شد؛
هفته سوم:
* فجر _ هیات اسلامشهر
* هیات جنوبغرب _ شهرداری شهر قدس
* نوین طب _ هیات بهارستان
*اینده سازان _ ملی پوشان اینده
* آناهید رزم _ هیات شمالشرق
هفته چهارم:
* هیات جنوبغرب _ هیات اسلامشهر
* نوین طب _ فجر
* آینده سازان _ شهرداری شهر قدس
*آناهید رزم _ هیات بهارستاپن
*هیات شمالشرق _ ملی پوشان آینده

گفتنی است در پایان هفته دوم این رقابتها،هیات جنوبغرب و شهرداری شهرقدس با کسب ۶ امتیاز در رتبه نخست قرار گرفتند،فجر با کسب ۳ امتیاز و تفاضل ۲ در جایگاه دوم قرار گرفت ،آناهید رزم با کسب ۳ امتیاز سوم شد و نوین طب با کسب ۳ امتیاز تفاضل یک در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

print