جلسه هم اندیشی دبیر هیات تکواندو استان تهران با مربیان و مسولین هیات تکواندو حوزه جنوبغرب،روز گذشته جمعه سوم شهریور ماه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ در پی برنامه ریزی صورت گرفته از سوی هیات استان و مبنی بر نظارت و هماهنگی استان با مربیان و مسولین هیات های تابعه جلسات هم اندیشی و بازدید از باشگاههای حوزه و شهرستان ها به طور منظم ومتداوم از سوی مسئولین هیات استان انجام می گردد.
در همین راستا جلسه هم اندیشی مربیان و مسولین هیات تکواندو حوزه جنوب غرب با حضور مسعود لشگری دبیر هیات تکواندو استان روزگذشته جمعه سوم شهریور ماه در باشگاه آکادمی مهربانی برگزارشد.
در ابتدای این جلسه عنایت حاجوی رییس هیات تکواندو حوزه جنوبغرب ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه سال ۹۶و برنامه های پیشرو به بیان مسائل و موارد مربیان دراین حوزه اشاره نمود .
وی همچنین ضمن تشکر و قدردانی از حضور دبیر هیات تکواندو استان به جهت بررسی کلیه مسائل و حضورشان در هیاتها تابعه استان در ادامه عنوان کرد: هیات تکواندو تهران حرکت رو به جلو دارد و در خیلی از اهداف از پیش تعیین شده رسیده است و مسولین هیات تهران عملیات زیادی انجام دادند وهیات تهران برای رشد و ارتقاء تکواندو پایتخت توجه ویژه ای به تمامی موارد دارد.
مسعود لشکری دبیر هیات تکواندو استان تهران ضمن تشکر و قدردانی از مسولین و مربیان حوزه جنوب غرب، به بیان نکات اساسی وسیاست مدون هیات اشاره کرد و در ادامه گفت:هیات تهران قانونمند عمل می کند و مدافع حقوق مربیان و هنرجویان است و برای احقاق اهداف عالی هیات تمام سعی خود را بکار بسته است قطعا برای رسیدن به اهداف والای تکواندو پایتخت به کمک تک تک شما نیازمندیم.
وی در ادامه گفت: تاکنون کارهای زیادی انجام شده و با همه دوستان، چه مخالف و موافق، تعامل کردیم وو همراه هستیم تا بتوانیم تکواندو تهران را به جایگاه واقعی هدایت کنیم.

print