آزمون دوره ۲۴۵ ارتقای کمربند قرمز تا دان ۲ در دو گروه آقایان و بانوان با حضور ۱۳۹۶ تکواندوکار به میزبانی سالن زنده یاد سید سعید مهیمن و شهریار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ آزمون دوره ۲۴۵ کمربند قرمز تا دان ۲ آقایان روز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه با حضور ۷۴۸ تکواندوکار و ۱۸ ممتحن و آزمون بانوان روز جمعه ۱۵ تیر ماه با حضور ۶۴۸ تکواندوکار و ۱۵ ممتحن به میزبانی سالن زنده یاد سید سعید مهیمن (خانه تکواندو پایتخت) و شهریار برگزار گردید.

اسامی ممتحنین آزمون بانوان به شرح ذیل است:

سالن زنده یاد سید سعید مهیمن //

زهرا شهریاری، آسیه ارشدی، نجمه میرمحمدمهدی، سمیرا محمدی، مژده معماریان، فاطمه شریفی ، اعظم درستی، زینب یعقوبی زاده، فریبا رابهیان، لعیا جمشیدی، معصومه پرنیخ ، سیده پروین رضوی

مینو مداح از استان البرز به عنوان ناظر فدراسیون تکواندو

سالن شهریار//

مریم علی عسگری، منصوره کیایی، مژگان تاجیک، مهناز عربی، فریده نبوی

پورسمایی از البرز به عنوان ناظر فدراسیون تکواندو

اسامی ممتحنین آزمون آقایان:

سالن تکواندو//

حیدر عقیقی ، حمیدرضا حبیبی، احمد خدایی، علی اصغر ذوالفقاری، ابوالفضل رمضانی ، محمدرضا زوار، ابوالحسن شاهوردی، قدرت الله کردبچه، هومن مهیمن ، حسن میر، حسین جاهد، میرحسین زینال حسینی

مرتضی استکی به عنوان نماینده فدراسیون

سالن شهریار//

ناصر برجی، محمدرضا زین العابدینی،احمد خمیس آبادی، مرتضی صدفیان ، علی کریمی

عباس ارمندپور نماینده فدراسیون تکواندو

انتهای پیام /

print