مسابقات لیگ هانمادانگ بانوان استان تهران، ۲۳ اسفند ماه با برگزاری رقابت های دور پایانی پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛
دور پایانی و مراسم اختتامیه از اولین دوره رقابت های لیگ هانمادانگ بانوان استان تهران، روز پنجشنبه ۲۳ اسفندماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن و در آیتم های قدرتی، رکوردی و انفرادی، تعادلی و تیمی برگزار خواهد شد.
**آیتم های مسابقات:
قدرتی : (سوننال و پال کیوکپا)
رکوردی و انفرادی : (نوپی آپ چاگی ، تیویوپ چاگی ، چند جهت ، پومسه استاندارد ، پومسه ابداعی، ممدولیو پاندال چاگی، اپدولیو)
تعادلی: (آپ چاگی، یوپ چاگی)
تیمی : ( پومسه استاندارد )
**رده های سنی :
قدرتی : ۱۳ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۲۹ سال، بالای ۳۰ سال
رکوردی و تعادلی : زیر ۸ سال، ۹ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۲۹ سال، بالای ۳۰ سال

print