به اطلاع تمامی افرادی که در دوره مربیگری درجه ۳ پودمانی سال ۱۳۹۶ شرکت کرده اند، می رساند ، اگر تنها از یک درس مردود شده باشند، در این درس تجدید محسوب می شوند و می توانند پس از ثبت نام مجدد در دوره ای که بدین منظور در نظر گرفته خواهد شد و مشخصات آن متعاقبا اعلام می گردد در تک درس تجدید شده دوباره امتحان دهند.

لازم به ذکر است؛ کسانی که در بیشتر از یک درس نمره نیاورده باشند و یا به دلیل غایب بودن از درسی افتاده باشند ، نمی توانند از امتیاز تجدیدی در درس استفاده نمایند.

انتهای پیام/

print