مسابقات لیگ هانمادانگ بانوان استان تهران، دوم اسفند ماه با برگزاری رقابت های دور چهارم پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ دور چهارم از اولین دوره رقابت های لیگ هانمادانگ بانوان استان تهران، روز پنجشنبه دوم اسفند ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن و در آیتم های قدرتی، رکوردی و انفرادی، تعادلی و تیمی برگزار خواهد شد.
**آیتم های مسابقات:
قدرتی : (سوننال و پال کیوکپا)
رکوردی و انفرادی : (نوپی آپ چاگی ، تیویوپ چاگی ، چند جهت ، پومسه استاندارد ، پومسه ابداعی، ممدولیو پاندال چاگی، اپدولیو)
تعادلی: (آپ چاگی، یوپ چاگی)
تیمی : ( پومسه استاندارد )
**رده های سنی :
قدرتی : ۱۳ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۲۹ سال، بالای ۳۰ سال
رکوردی و تعادلی : زیر ۸ سال، ۹ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۲۹ سال، بالای ۳۰ سال

print