دیدارهای هفته ۶ الی ۸ از هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر نوجوانان،جمعه ۲۵ آبان ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعیدمهیمن برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛مبارزات هفته ششم الی هشتم از هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر نوجوانان دختر پایتخت یادواره” شهید تکواندوکار صفا مظفری”، روز جمعه ۲۵ آبان ماه در سالن زنده یاد سید سعید مهیمن با حضور ۸ تیم “روپایی الکترونیکی keen، آتنا، هیئت تکواندو رباط کریم، هیئت شهریار، نوین طب، شهر قدس، هیئت شمال غرب و هیئت شمال شرق “ برگزار می شود .
برنامه زمانبندی دیدارهای هفته ششم الی هشتم این دوره از رقابتها به شرح ذیل است؛
هفته ششم :
هیات تکواندو رباط کریم _ روپایی الکترونیکی keen
هیات تکواندو شهریار _ هیات تکواندو شمالشرق
هیات تکواندو شهرقدس _ هیات تکواندو شمالغرب
نوین طب – آتنا
هفته هفتم :
هیات تکواندو شهریار _ روپایی الکترونیکی keen
هیات تکواندو شهرقدس _ هیات تکواندو رباط کریم
نوین طب  _هیات تکواندو شمالشرق
آتنا _ هیات تکواندو شمالغرب
هفته هشتم:
هیات تکواندو شهر قدس _ روپایی الکترونیکی keen
نوین طب – هیات تکواندو شهریار
آتنا _ هیات تکواندو رباط کریم
هیات تکواندو شمالغرب _ هیات تکواندو شمالشرق
در پایان  هفته پنجم  این دوره از رقابتها،تیم روپایی الکترونیکی keen با ۱۲ امتیاز و تفاضل ۲۷ در رده نخست جدول رده بندی قرار دارد. تیم آتنا با ۱۲ امتیاز و تفاضل ۱۲ در رده دوم جای گرفته؛ هیئت رباط کریم هم با ۱۰ امتیاز در تعقیب تیم های صدرنشین است .

print