رقابت های قهرمانی آزاد شهرستان چهاردانگه در گروه دختران بعد از معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران؛ مسابقات قهرمانی آزاد شهرستان چهار دانگه در رده های سنی شکوفه ها، خردسالان، نونهالان و نوجوانان روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه در مجموعه ورزشی مصطفی خمینی برگزار شد.

در این پیکارها ۳۶۱ تکواندوکار به روی شیاپ چانگ رفتند.

**اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است: 

شکوفه ها: 

سبز – آبی ///

وزن دوم: ۱- هستی رضائی ۲- الینا نجفی مقدم ۳- رومینا حیدری

وزن سوم: ۱- محدثه شفیعی ۲- ساغر جوشقانی ۳- عسل فتحی و ستاره رفیعی

وزن چهارم: ۱- فاطمه نوروزنژاد ۲- نازنین زهرا شجاعی راد ۳- ترنم فلاحی و ریحانه نصرتی

وزن پنجم: ۱- آیناز اسماعیلی ۲- ریما غلامی ۳- زینب حسنی و ریحانه مولایی

وزن ششم: ۱- فاطمه جعفری ۲- محدثه بذلی ۳- آنیتا مهربخش و آتنا مایلی

وزن هفتم: ۱- ریحانه آذرخوش ۲- روشنک شریفی ۳- سارینا یوسفی و نازنین زهرا ابراهیمی

وزن هشتم و نهم: ۱- ثنا بایجان زاده کردی ۲- سما قلندری ۳- آیسان رمضانی و ستایش خیرخواه

وزن دهم: ۱- سوگند پری نیا ۲- پرنیان طباطبایی ۳- نیایش بیگدلی و فاطمه شاهواری

خردسالان:

قرمز- مشکی ///

وزن اول: ۱- شادان شاه مردی ۲- مریم دهقانی ۳- دیانا محمدی

وزن دوم: ۱- پارمیدا سهرابی ۲- آوا پیرانی شال

وزن سوم: ۱- معصومه قالبی حاجیوند ۲- النا ارجمند سهل آباد ۳- آیدا امجدی و بهار فاتعی

وزن چهارم: ۱- پرنیان نوری ۲- آیلار امامی ۳- علیا اثنی عشری و پرنیان رستگاریان

وزن پنجم: ۱- نازنین عظیمی ۲- روژان علی و یردلی ۳- فاطمه قهرمانی و نازنین شکرانه

وزن ششم: ۱- تبسم نادری ۲- محدثه قاری علویجه ۳- تبسم نادری

وزن هفتم: ۱- ستایش حسنی ۲- فاطمه فرزانه ۳- ریحانه گلستانی

وزن هشتم:  ۱- مبینا دلاوری ۲- زهرا بخشعلی ۳- هلیا مهدی زاده

وزن نهم: ۱- مطهره فتحی ۲- زهرا نصیری

وزن دهم: ۱- شیدا محمدی ۲- حدیثه محمدی ۳- ریحانه خیر دست و فائزه محمدزاده

سبز – آبی :///

وزن اول: ۱- پارمیس باقری ۲- تیدا سالاروند ۳- نرگس یعقوبی و ستایش فرضعلی زاده

وزن دوم: ۱-  آیناز رزاقی ۲- شادی عبدالوند ۳- رومینا عزیزی

وزن سوم: ۱- مهرسا لنگری ۲- فاطمه آذرخوش ۳- ساینا خانعلی فرد و تینا نوروزی

وزن چهارم: ۱- سارینا احسانی ۲- حنانه شریف زاده ۳- محدثه رسولی

وزن پنجم: ۱- مبینا صفرخانی ۲- هستی خادم ۳- فاطمه مصدق و فاطمه سلیمان زاده

وزن ششم: ۱- نرجس کاظمی ۲- مبینا بهمنی ۳- مائده عباسی

وزن هفتم: ۱- رقیه جوادی ۲- نیلوفر زارعی ۳- الهه نصری ناراب و ثنا بزدوده

وزن هشتم: ۱- حنانه مرجانی ۲- ملینا جلالی ۳- مانلی رحیمی

وزن نهم: ۱- فاطمه احمدی ۲- معصومه جلالی ۳- غزاله نوری و صبا صادقی

وزن دهم: ۱- سپیده شیرپیشه ۲- حلما بیاتی ۳- زهرا علی نواز

نونهالان:

قرمز- مشکی ///

وزن دوم: ۱- نازنین چهارمحالی ۲- سارا بیگ پور ۳- مبینا عیسی بیگلو

وزن سوم: ۱- مبینا کرمی ۲- ریحانه ایمانی ۳- زینب محمدزاده

وزن چهارم: ۱- ونوس غفاریان ۲- رومینا براتی ۳- مهشید جعفری

وزن پنجم: ۱- پریا امیری پور ۲- سمانه مشهدی ۳- سمیه حسینی

وزن ششم: ۱- ملیکا ارجمند ۲- مائده قاسمی ۳- مریم اقبالی

وزن هفتم: ۱- سونیا افتخاری ۲- پریسا نقدی ۳- نرگس لیاقی

وزن هشتم: ۱- مبینا شیخی ۲- ریحانه مکرمی ۳- محدثه فرجوند

وزن نهم: ۱- زهرا خلیل زاده ۲- آیدا باران دوست ۳- ستاره حبیبی

وزن دهم: ۱- نازنین فاطمه محمدزاده ۲- نازنین انیسی

سبز – آبی:///

وزن سوم: ۱- فاطمه محمدی ۲- سبا مولوی ۳- هانیه توکلی

وزن چهارم: ۱- مریم دودکانلوی میلان ۲- زهرا عبیدی ۳- فائزه رحیمی

وزن پنجم: ۱- کوثر حاجی زاده ۲-سحر حاجی پور ۳- سحر جوانمردی

وزن ششم: ۱- مهشید قراباغی ۲- سارا مردانی ۳- حدیثه قویدل

وزن هفتم: ۱- الینا احمدیان ۲- مهتاب فرامرزی ۳- فاطمه یزدانی

وزن هشتم: ۱- هدیه نوری ۲- اسما همتی ۳- هستی علیزاده

وزن نهم: ۱- فاطمه نورالهی ۲- ملیکا جعفری ۳- معصومه امینی

وزن دهم: ۱- کوثر سلیمانی ۲- مبینا تقی لو ۳- زهرا عیسوند

نوجوانان:

قرمز – مشکی :/// 

وزن اول: ۱- هستی یحیایی ۲- نازنین زهرا نعمتی ۳- فاطمه بلاغی

وزن دوم: ۱- لیلا کریم نژاد ۲- زهرا فلاح ۳- مهشید فلاح

وزن سوم: ۱- سحر احمدی ۲- مریم سادات حسینی ۳- هانیه خمسه

وزن چهارم: ۱- فاطمه احمدی ۲- نرگس افشاری ۳- هانیه مهدی زاده و فاطمه درشتی

وزن پنجم: ۱- فاطمه خزائی  ۲- زهرا سیدی ۳- حنانه امیدی

وزن ششم: ۱- سمیه حسن زاده ۲- حدیثه روزگرد ۳-  بهار طارمی

وزن هفتم: ۱- ثریا علیزاده ۲- فاطمه نادربیگی ۳- نازنین گردان

وزن نهم: ۱- زهرا نیسانی ۲- مبینا جباری فرد

وزن دهم: ۱- شیوا مهدوی ۲- فاطمه نیسانی

سبز -آبی : ///

وزن دوم: ۱- زهرا نجفی ۲- نسیم عائیلی

وزن چهارم و پنجم: ۱- رقیه نصرتی ۲- زینب پورعلیخانی ۳- سودابه نیازی

وزن ششم: ۱- آتنا رزاقی ۲- هلیا بیاتی ۳- مریم محمدی و زهره برزنونی

وزن هفتم: ۱- زهرا جهاندیده ۲- مهنا مسیبی ۳- حنانه مینایی

وزن هشتم و نهم: ۱- مریم مولایی ۲- یلدا میرزایی ۳- فاطمه محمدی

print