با پایان هفته پنجم لیگ نوجوانان دختر «جام آینده سازان المپیک»، در گروه اول تیم لوازم خانگی کن صدرنشینی خود را حفظ کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، دیدارهای هفته سوم تا پنجم (گروه اول) از دهمین دوره لیگ نوجوانان دختر «جام آینده سازان المپیک» روز پنجشنبه – ۱۱ مردادماه با حضور تیم‌های تهرانی هیئت تکواندو شمال‌شرق تهران، هیئت تکواندو شمال‌غرب، لوازم خانگی کن، هیئت تکواندو شهریار، هیئت تکواندو شهرستان پیشوا در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در پایان رقابت‌های هفته پنجم گروه اول، تیم لوازم خانگی کن با کسب ۱۵ امتیاز صدرنشینی خود را تداوم بخشید، هیئت تکواندو شهریار نیز با ۹ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

همچنین دیدارهای هفته سوم تا پنجم (گروه دوم) لیگ نوجوانان روز جمعه – ۱۲ مردادماه با حضور تیم های هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم، هیئت تکواندو ورامین از تهران برگزار شد.

با پایان هفته پنجم، هیئت تکواندو ورامین با ۱۰ امتیاز جایگاه سومی را به تصاحب خویش در آورد.

**نتایج کسب شده تیم های تهرانی به شرح ذیل است:

هفته سوم///
تیم هیئت تکواندو شمال‌شرق تهران ۴ – تیم هیات تکواندو استان خوزستان ۶
تیم لوازم خانگی کن ۱۰ – تیم هیئت تکواندو شهریار صفر
تیم هیئت تکواندو شهرستان پیشوا ۳ – تیم هیئت تکواندو شمال غرب ۷

هفته چهارم///
تیم هیئت تکواندو شمال‌شرق تهران یک – تیم بام لند ۹
تیم لوازم خانگی کن ۱۰ – تیم هیئت تکواندو شمال‌غرب صفر
تیم هیئت تکواندو شهریار ۶ – تیم هیئت تکواندو گیلان ۴
تیم هیئت تکواندو شهرستان پیشوا ۲ – تیم هیئت تکواندو استان خوزستان ۸

هفته پنجم///
تیم هیئت تکواندو شمال‌شرق تهران ۵ – تیم هیئت تکواندو شهرستان پیشوا ۵
تیم لوازم خانگی کن ۱۰ – تیم هیئت تکواندواستان خوزستان صفر
تیم هیئت تکواندو شهریار ۳ – تیم بام لند ۷
تیم هیئت تکواندو گیلان ۸ – تیم هیئت تکواندو شمال‌غرب ۲

**نتایج کسب شده تیم های تهرانی به شرح ذیل است:

هفته سوم///
تیم هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم ۵ – تیم هیئت تکواندو ورامین ۵

هفته چهارم///
تیم هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم ۵۲- تیم لوازم تکواندو کوان ۸
تیم هیئت تکواندو دورود- لرستان ۴ – تیم هیئت تکواندو ورامین ۶

هفته پنجم///
تیم هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم ۶ – تیم هیات تکواندو دورود- لرستان ۴
تیم ملی پوشان شهرداری گلسار ۸ – تیم هیئت تکواندو ورامین ۲

print