دیدارهای هفته اول تا چهارم از مرحله دوم لیگ خردسالان پسر «جام غنچه‌های تکواندو» روز پنجشنبه (۱۶ شهریورماه) با حضور۴ تیم  تهرانی در خانه تکواندو برگزار می‌شود
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ رقابت‌های هفته اول تا چهارم از مرحله دوم چهارمین دوره لیگ خردسالان پسر «جام غنچه‌های تکواندو» روز پنجشنبه (۱۶ شهریورماه) با حضور ۸ تیم راه‌یافته به این مرحله در فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد.
مرحله نخست این رقابت‌ها با حضور ۱۸ تیم و ۲۹۰ تکواندوکار در دو گروه پیگیری شد که در پایان این رقابتها چهار تیم تهرانی ملوان نداجا، لوازم خانگی کن و هیات تکواندو بهارستان وفرمانیه به مرحله پایانی صعود کردند.
برنامه رقابت‌های هفته اول تا چهارم (مرحله دوم و پایانی) از سوی سازمان لیگ به شرح ذیل اعلام شده است:
هفته اول///
تیم هیات تکواندو بهارستان – تیم ملوان نداجا
تیم هیات تکواندو چالوس – تیم هیات تکواندوی استان فارس
تیم نادری بوشهر – تیم هیات تکواندو زنجان
تیم فرمانیه – تیم لوازم خانگی کن

هفته دوم///
تیم هیات تکواندو بهارستان – تیم هیات تکواندوی استان فارس
تیم هیات تکواندو چالوس – تیم لوازم خانگی کن
تیم نادری بوشهر – تیم فرمانیه
تیم هیات تکواندو زنجان – تیم ملوان نداجا

هفته سوم///
تیم هیات تکواندو بهارستان – تیم هیات تکواندو زنجان
تیم هیات تکواندو چالوس – تیم نادری بوشهر
تیم فرمانیه – تیم ملوان نداجا
تیم لوازم خانگی کن – تیم هیات تکواندوی استان فارس

هفته چهاردهم///
تیم هیات تکواندو بهارستان – تیم لوازم خانگی کن
تیم هیات تکواندو چالوس – تیم ملوان نداجا
تیم نادری بوشهر – تیم هیات تکواندوی استان فارس
تیم فرمانیه – تیم هیات تکواندو زنجان
 

print