تیم اسلامشهر در پایان رقابت های بین المللی جام فجر بر سکوی نخست ایستاد و هوگوپوشان نیروهای مسلح و تونس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران، دومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر با حضور۷ تیم از تونس، افغانستان ، عراق دو باشگاه ( پلیس) و ( نوروز ) ،اسلامشهر و نیروهای مسلح پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه در سالن شهید بیضایی مجموعه ورزشی امام خمینی به میزبانی هیات تکواندو شهرستان اسلامشهر و با همکاری هیات تکواندو استان برگزار گردید.
که پس از یک روز رقابت سخت و نفس گیر و جذاب تیم اسلامشهر بر سکوی نخست ایستاد و هوگوپوشان نیروهای مسلح و تونس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین تکواندوکاران پلیس عراق ضمن کسب سکوی چهارمی این رقابت ها، کاپ اخلاق را نیز از آن خود کردند.
در پایان نفرات برتر اوزان هشتگانه از سوی کمیته برگزاری به شرح ذیل معرفی شدند؛
۵۴- کیلوگرم:
مقام اول: گرامی از تونس
مقام دوم:محمدرضا حسینی از افغانستان
مقام سوم:امیر محمد امیر محمدی از منتخب تهران و جاندوبی از تونس
۵۸- کیلوگرم:
مقام اول :نفاتی از تونس
مقام دوم:ابوالفضل حاتمیان از اسلامشهر
مقام سوم :مجتبی کرامتی از نیروهای مسلح و امیرحسین طاهری از اسلامشهر
۶۳- کیلوگرم:
مقام اول: ابوالفضل قشقایی از تیم اسلامشهر
مقام دوم:صادق دهقان از تیم منتخب نیروهای مسلح
مقام سوم :حسین رحیم از پلیس عراق و سورن محمدیان از اسلامشهر
۶۸- کیلوگرم:
مقام اول :کامران امانلو از نیروهای مسلح
مقام دوم :کامران مردانی از اسلامشهر
مقام سوم :سیف طاهر از پلیس عراق و باخه وان عزدین از نوروز عراق
۷۳- کیلوگرم:
مقام اول :سید امید حسینی از تیم نیروهای مسلح
مقام دوم :محمد گودرزی از تیم اسلامشهر
مقام سوم :احسان ایلخانی از تیم اسلامشهر و جاوید نوروزی از افغانستان
۸۰- کیلوگرم:
مقام اول :فاریاس کتوسی از تونس
مقام دوم :مجتبی یارمحمدی پور از اسلامشهر
مقام سوم:عارف فرشادمهر از تیم اسلامشهر و حسین قاسم از تیم پلیس عراق
۸۷- کیلوگرم:
مقام اول :مهدی قیاسی زاده از تیم نیروهای مسلح
مقام دوم :حسین سیا منصوری از تیم اسلامشهر
مقام سوم :حمید عباسی از تیم اسلامشهر و دلیر جمال طه از تیم نوروز عراق
۸۷+ کیلوگرم:
مقام اول :حسین قربانزاده از تیم نیروهای مسلح مقام اول
مقام دوم :کرار حازم از پلیس عراق
مقام سوم :علی حلیمی از تیم منتخب تهران اسلامشهر و محمد امین قدیانی از اسلامشهر

print