دوره هماهنگی مدرسین داوری سراسر کشور،در دو بخش مردان و زنان طی روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ کمیته داوران با همکاری کمیته آموزش فدراسیون در راستای یکسان سازی و هماهنگی شیوه های آموزش مدرسین داوری سراسر کشور و انتقال آخرین تغییرات قوانین، دوره های آموزشی خود را در روزهای ۱۸ و ۱۹فروردین ماه در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار خواهد کرد.
براین اساس دوره های آموزشی کیوروگی در دو بخش زنان و مردان روز یکشنبه(۱۸ فروردین ماه) و دوره های آموزشی پومسه نیز در دو بخش زنان و مردان روز دوشنبه  (۱۹ فروردین ماه) در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار می شود.
شروع ثبت نام از (دوشنبه – ۵ فروردین ماه) آغاز و تا پایان روز شنبه (۱۰ فروردین ماه) به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

 
print