هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر نوجوانان دختر استان تهران،چهارشنبه هفتم شهریور ماه آغاز خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛دیدارهای هفته اول و دوم از هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر نوجوانان دختر پایتخت یادواره شهید تکواندو کار صفا مظفری،با حضور ۸ تیم “روپایی الکترونیکی keen،آتنا،هیات تکواندو رباط کریم،هیات شهریار،نوین طب،شهر قدس،هیات شمالغرب  و هیات شمالشرق “چهارشنبه هفتم شهریور ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار خواهد شد .
براساس اعلام سازمان لیگ ،برنامه زمانبندی دیدارهای هفته اول و دوم به شرح ذیل می باشد؛

هفته اول :
*شهر قدس  – روپایی الکترونیکی keen
*نوین طب _ هیات تکواندو شهریار
*آتنا _ هیات تکواندو رباط کریم
*هیات تکواندو شمالغرب _ هیات تکواندو شمالشرق
 
هفته دوم:
*نوین طب – روپایی الکترونیکی keen
*آتنا _ هیات تکواندو شهر قدس
*هیات تکواندو شمالغرب _هیات تکواندو شهریار
*هیات تکواندو شمالشرق – هیات تکواندو رباط کریم
 

print