پرونده مسابقات قهرمانی شهرستان شهریار در رده های سنی شکوفه ها، خردسالان و نونهالان با معرفی سکونشینان به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان تهران, رقابت های آزاد قهرمانی پسران شهرستان شهریار در رده های سنی شکوفه ها، خردسالان و نونهالان روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه در سالن کارگران شهریار  برگزار شد.

**خردسالان

قرمزومشکی///
وزن اول
۱- پدرام مقصودی
۲-پارسا پرتوپشتیری
وزن سوم
۱-حسین رضوانی
۲-علی شالپوش
وزن چهارم
۱-طه زاد حسین لاتی
۲-محمد صالح ابراهیمی
۳- امیر علی دالوندو امیر مهدی سمایی
وزن پنجم
۱- رضا رحیمی ۲- ابوالفضل خسرو زاده ۳- امیر علی حسنی پور
وزن ششم
۱-محمد رضا عالی پور صومعه ۲-علی رجبی ۳-ایلیا زند و امیر علی جوزی
وزن هفتم
۱-ابوالفضل دلفینی کاوسی ۲-حسین کاظمی لسکوکلایه
وزن هشتم
۱-محمد مهدی رمضانی زاده ۲-مهدی راهی ۳-امیر حسین بشردوست و محمد پارسا موسوی
وزن نهم
۱-مسیحا شاهماری ۲-آستین احمدی
وزن دهم
۱-آرمین صادقی۲-امیر حسین حجاری ۳- مهدی ار شکوهی عزیزیان و پویا رمضانی

سبزو آبی///
وزن اول
۱-حسین کوهی ۲- امیر علی محمدی ۳- امیر عباس ملکی و محمد صدرا رنجبر
وزن دوم
۱-دانیال رضوانی ۲- امین سمیعی ۳- امیر علی سلیمی و میعاد کریمی
وزن سوم
۱- ابوالفضل جلیلی ۲-امیر حسین آقا جانی ۳- امیر مهدی پایدار و علیرضا طالب زاده
وزن چهارم
۱-محمد رضایی ۲- عرفان حمیدی ۳-ایلیا دلشاد و امیر مهدی امامی
وزن پنجم
۱-متین عابدی ۲- امیر مهدی بیرانوند ۳- آرش محمدی و آرش یزدانی
وزن ششم
۱- سید علی حسینی  ۲- عرفان نجفی ۳-عرشیا گلی و محمد مهدی موسوی
وزن هفتم
۱- حسین خانه دار شندی ۲- مهران لطیفی آور ۳- اشکان یزدانی و ابوالفضل سفید چقائی
وزن نهم
۱-سام عاشوری ۲- علیرضا عبد یان ۳-امیر حسین ابراهیمیان و طاها صفری
وزن دهم
۱- آریا اشرفی ۲- سجاد شمس ۳-امیر حسین خانلو و مجتبی حسینی

**شکوفه ها

سبز و آبی///
وزن سوم
۱- مهدی ار شاهماری ۲- علی عباسی
وزن چهارم
۱- محمد بختیاری ۲- کیارش جهان تیغ ۳- محمد مهدی نوری
وزن پنجم

۱- حمید رضا دهقان ۲- امیر حسین با جلان ۳- عرفان غنیی و شایان سعادتی فر

وزن ششم
۱-محمد مجتبی شهبازی نیا ۲- امیر مهدی فرهادی آن فر
وزن هفتم
۱- آرمین قاسملو ۲- بنیامین فرجی ۳- کیان سیفی

**نونهالان

وزن اول
۱- قاسم سلمانی پور  ۲- پویا مقصودی ۳- جعفر ابراهیمی و سید امیر حسین نابنائی تولون
وزن دوم
۱- دانیال تاجر زاده ۲- علیرضا خانلر پور ۳ – ابوالفضل خادمی
وزن چهارم
۱- حمید رضا خزائی ۲- رضا نوروزیان ۳- حمید رضا عبدل
وزن پنجم
۱- احسان تربتی ۲- امیر حسین علیزاده ۳- امیر صادق عابدینی و مهر شاد قلی پور
وزن ششم
۱- مهدی علی زاده ۲- محمد جواد احمدی
وزن هشتم
۱- پویا دوس محسنی  ۲- ارشیا طجری ۳- محمد امین عبدل
وزن دهم
۱- ابوالفضل ناظری
۲- متین مهری
۳-محمد حسین کارگر امیر رضا ابراهیمیان

سبز و آبی///
وزن دوم
۱- ابوالفضل جانفدای سرکندی ۲- سینا شریف زاده ۳- علی امامی وعلی اکبر براتی
وزن سوم
۱- احسان علی پور چوکامی ۲- امیر حسین بهادری ۳- رضا برقبانی
وزن چهارم
۱- میر طاها مینا ئی ۲- محمد مهدی هاشملو ۳- رضا خاتمی و مهدی عبدلی
وزن پنجم

۱- علی ایرانی ۲- علیرضا زر چینی ۳- محمد فلاح نژاد و علی سیناحسنی

وزن ششم
۱- حسن پاسبان میرزانلو ۲- امیر حسین بنایی
وزن هفتم
۱- محمد رضا رمضانی ۲- یوسف تاجیک ۳- ارشیا مرادی
وزن نهم
۱- محمد رضا احمد وند ۲- مهدی نوری زاده ۳- امیر حسین ملکی و محمد جواد فرهادی

وزن دهم
۱-علی اسد زاده ۲-سید امیر مهدی آقا زاده

print