در پایان هفته سوم لیگ خردسالان دختر، سه تیم  تهرانی لوازم خانگی کن، آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن و فجر به ترتیب رده اول تا سوم جدول را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته دوم و سوم از چهارمین دوره لیگ خردسالان دختر “جام غنچه‌های تکواندو” روز گذشته (دوشنبه) با حضور ۲۰۶ تکواندوکار و در قالب ۱۲ تیم در خانه تکواندو پایتخت برگزار گردید.
هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن، فجر، هیات تکواندو شهرستان قدس، هیات تکواندو جنوب‌غرب، لوازم خانگی کن تیم‌های پایتخت نشین حاضر در این دوره از رقابت‌ها هستند.
در پایان هفته سوم این رقابت‌ها سه تیم پایتخت نشین ،لوازم خانگی کن با ۹ امتیاز و تفاضل ۲۸ صدرنشین شد، تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن با ۹ امتیاز و تفاضل ۲۲ در رده دوم جدول قرار گرفت و تیم فجر با ۹ امتیاز و تفاضل ۱۸ رده سوم را به خود اختصاص داد.نتایج کسب شده از سوی تیم های تهرانی به شرخ ذیل  اعلام شده است:
هفته دوم///
تیم هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق ۳ – تیم هیات تکواندو لنگرود ۷
تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن ۹ – تیم هیات تکواندو استان خوزستان یک
تیم هیات تکواندو استان سمنان الف صفر – تیم لوازم خانگی کن ۱۰
تیم هیات تکواندو شهرستان قدس ۶ – تیم هیات تکواندو استان لرستان ۴
تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب ۳ – تیم هیات تکواندو استان سمنان ۷
تیم فجر ۸ – تیم هیات تکواندو دزفول ۲

هفته سوم///
تیم هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق یک – تیم فجر ۹
تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن ۹ – تیم هیات تکواندو استان لرستان یک
تیم هیات تکواندو شهرستان قدس ۱۰ – تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب صفر
تیم لوازم خانگی کن ۱۰ – تیم هیات تکواندو دزفول صفر

print